IN-TIME
Ewidencja czasu

Pomoc

Do logowaniaOgólne

IN-TIME jest serwisem internetowym oferowanym przez IN-Software Polska.
Jako użytkownik rodziny oprogramowania IN-FORM otrzymujesz tutaj możliwość ewidencji czasu pracy swoich pracowników drogą elektroniczną.

Dostęp do różnych funkcji może być ograniczony przez uprawnienia dla użytkowników.
Jeśli podczas korzystania z IN-TIME pojawi się komunikat tego typu, nalezy skontaktowac sie ze swoim administratorem IN-TIME. Administratorem IN-TIME jest użytkownik, który ma też prawa adminstratora w IN‑FORM!


Obsługa

Poszczególne serwisy IN-TIME są zbudowane według podobnego schematu, jednak występują różnice podczas obsługiwania. Serwisy są zoptymalizowane dla następującego użytku:

- Serwis biurowy: Do pracy przy użyciu klawiatury, myszy i monitora pełnoekranowego
- Serwis mobilny: Do pracy przez telefon z ekranem dotykowym
- Serwis dla podukcji: Do pracy przy użyciu skanera kodów kreskowych i monitora pełnoekranowego

Funkcje

Uwagi do wszystkich funkcji:

Zmiana czasu rozpoczęcia zadania jak równiez wpisywanie ewidencji zaległej, zmiana istniejącej ewidencji lub jej usunięcie wymagają uprawnienia "Zmieniaj w ewidencji wartość czasu".

Przeprowadzanie ewidencji dla całej grupy pracowników wymaga uprawnienia "Przeprowadź ewidencję dla innych pracowników".


Bieżąca ewidencja (w czasie rzeczywistym)

Tutaj można ewidencjonować zadania w czasie rzeczywistym

Przykład:
Pracujesz w siedzibie klienta i masz telefon z dostępem do internetu. Albo pracujesz w siedzibie swojej firmy lub w hali produkcyjnej nad różnymi inwestycjami.
Przy pomocy tej funkcji możesz rozpoczynac i zamykać zadania w rzeczywistym czasie podczas ich wykonywania.


Ewidencja zaległa

Tutaj można wpisać zadania zaległe.>

Przykład:
Miałeś chwilowo brak dostępu do internetu i nie mogłeś ewidencjonowac w czasie rzeczywistym swojego zadania. Przy pomocy funkcji do ewidencji zaległej możesz łatwo i wygodnie wpisać teraz to zadanie.

Wskazówka:
Zmiana wpisanego zadania może być wykonana w funkcji Przegląd.


Okres (tylko serwis biurowy)

Tutaj możesz zaewidencjonować zadania dla całego okresu bez koniecznościwpisywania na każdy dzień osobno.

PrzykłPrzykład:
Pracownik był przez tydzień na montażu i pracował przez 8 godzin dziennie na tej samej inwestycji i w tym samym typie godzin. Podaj po prostu dzienny wymiar pracy, zakres dat i zaksięguj ewidencję.

Uwaga:
Po wybraniu okresu obejmującego weekend, czas czostanie zaewidencjonowany także w sobotę / niedzielę.


Przegląd

Tutaj możesz zobaczyć wszystkie zadania zaewidencjonowane, zanim nie zostaną zaiportowane z serwisu do IN-FORM. Zadania można też tu zmienić lub usunąć.

Przykład:
Sprawdzasz swoje zadania z ostatnich dni. Zauważasz, że w ferworze błednie wpisałeż dane o zadaniu. Nie ma problemu! W przeglądzie możesz je dowolnie zmienić lub nawet usunąć.

Uwaga:
Po imporcie ewidencji do IN-FORM, wpisy te nie będa już dostępne w serwisie. Korekty już zaimportowanych wpisów można wykonać tylko w IN-FORM.


Ustawienia

Tutaj można dokonać następujących ustawień

- Wybór inwestycji i typów godzin wykorzystywanych przy ewidencji
- Zarządzanie listą podpowiedzi dla tekstów informacyjnych
- Ustawienie lub zmiana hasła
- Wybór firmy (tylko serwis biurowy)
- Wybór pracowników do ewidencji grupowej


Założenie skrótu do serwisu IN-TIME

Dzieki skrótowi / akładce możesz szybko uruchomić serwis IN-TIME.
W zależności od wybranego serwisu nalezy uzyć odpowiedniego adresu internetowego:

- Serwis biurowy: http://www.in-time.pl/login.aspx?
- Serwis mobilny: http://m.in-time.pl/login.aspx?
- Serwis dla podukcji: http://www.produkcja.in-time.pl/login.aspx?

Możesz dołączyć numer licencji, nazwę użytkownika i hasło jako parametry:
http://www.in-time.pl/login.aspx?licencja=[nr_licencji]&uzytkownik=[nazwa_uzytkownika]&has=[haslo]

przykład (serwis mobilny dla licencji P000360P, użytkownik "MAX" i hasło "abc"):
http://m.in-time.pl/login.aspx?licencja=P00036P&uzytkowik=MAX&has=abc

Założenie skrótu lub zakładki na danym urządzeniu jest zależne od typu tego urządzenia i jego systemu operacyjnego. Proszę zwrócić się o ewentualną pomoć do swojego specjalisty od sprzętu.

 

Do logowaniaCopyright © IN-Software.com LP /